Sprawdź status transakcji

Identyfikator: ${resultQuery}

Status transakcji:

Data transakcji: ${ result.details.createdAt|formatedDate }

Odbiorca: ${ result.details.recipient }

Kwota transakcji: ${ result.details.amount|formatedAmount }

Status transakcji:

Nieopłacony

Data transakcji: ${ result.details.createdAt|formatedDate }

Odbiorca: ${ result.details.recipient }

Kwota transakcji: ${ result.details.amount|formatedAmount }

Status transakcji:

W trakcie

Data transakcji: ${ result.details.createdAt|formatedDate }

Odbiorca: ${ result.details.recipient }

Kwota transakcji: ${ result.details.amount|formatedAmount }

Brak wyników dla: ${resultQuery}

Upewnij się, że numer identyfikatora jest poprawny i spróbuj jeszcze raz.
Indentyfikator składa się z 10 znaków - liter, cyfr, np. C6FRE7HJ33.
Znajdziesz w mailu dotyczącym płatności.

Loading...

Rozpocznij czat